Редакциялық кеңесі

2020 жылдан бастап журналдың редакциялық кеңесі келесі құраммен ұсынылды:

 • А.Фазылжанова, филология ғылымдарының кандидаты, институт директоры (бас редактор);
 • Н.Уәли, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • Т.Жанұзақ, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • Ә.Жүнісбек, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • З.М.Базарбаева, филология ғылымдарының докторы, проф. ҚР ҰҒА академигі;
 • Е.З.Қажыбек, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның коор. мүшесі;  
 • Ж.Манкеева, филология ғылымдарынң докторы, профессор;
 • М.Кирхнер, Ю.Лебих атындағы Гиссен университетінің (Германия) профессоры;
 • Э.Д.Сүлейменова, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • Н.Демир, Хаджеттепе университетінің (Түркия) профессоры;
 • А.В.Дыбо, лингвист, тюрколог, РҒА-ның коор. мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • Т.Ж.Мұсаев, И.Арабаев атындағы Бішкек университеті Лингвистика және әлем тілдері институтының директоры, Қырғыз Республикасы Ғылым академиясының коор. мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • М.Джусупов, Өзбек мемлекеттік әлем тілдері университеті, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • М.Малбақов, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • Б.Момынова, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • А.Алдаш, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • Қ.Күдеринова, филология ғылымдарының докторы, профессор;
 • Д.Қ.Шомфай, Венгрия Ғылым академиясы Этнология институтының ғылыми қызметкері, алтаистика мамандығының PhDдокторы.